Alle pladser på uddannelsen er besat.
Der er få ledige standby pladser på vinteroptaget som kan søges fra 2. oktober 2017.
Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2017.
Studievejleder Lotte Myler kan kontaktes på Lotte.Myler@bhsund.dk

Kirsa Ahlebæk, rektor