SOCIAL- OG SUNDHEDS
UDDANNELSEN / PAU

Social- og sundhedsuddannelsen består af:

Grundforløb 1                                                       
(Holdstart: august 2019)

Grundforløb 2 SSH + SSA (læs mere under Social- og sundhedshjælper SSH og Social- og sundhedsassistent SSA)
(Holdstart: august 2019 og januar 2020)

RKV – realkompetencevurdering
Klik her.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSH   
(Holdstart: juli 2019)

Social- og sundhedsassistentuddannelsen SSA
(Holdstart: juli 2019 og januar 2020)

Fælles for alle niveauer er, at de kvalificerer dig til at beskæftige dig med mennesker, der af den ene eller anden årsag har brug for hjælp.
I uddannelserne arbejder vi meget med forebyggelse og ser på de ressourcer, det enkelte menneske har. Undervejs lærer du at være med til at styrke disse ressourcer.
Der veksles gennem uddannelserne mellem praktikuddannelse og teoretisk undervisning.


I den teoretiske undervisning arbejder vi med:

 • Sundhed og sund levevis (menneskets ressourcer)
 • Svækkelse hos mennesket (menneskets belastninger)
 • Sygdom, omsorg og sygepleje
 • Støtte- og hjælpeforanstaltninger i samfundet
 • Daglig livsførelse
 • Aktiviteter

Uanset hvilket trin du starter på, vil du gennem din uddannelse opleve en personlig udvikling, der kan være dig en hjælp i det fremtidige liv.
Du vil få mulighed for beskæftigelse og adgang til videreuddannelse i et erhverv inden for social- og sundhedssektoren.

 

Pædagogisk assistentuddannelsen består af:

Grundforløb 2 PAU
(Der er ikke holdstart i 2019)

Pædagogisk assistentuddannelse PAU

Social- og sundhedsuddannelsen består af:

Grundforløb 1                                                       
(Holdstart: august 2018)

Grundforløb 2 SSH + SSA (læs mere under Social- og sundhedshjælper SSH og Social- og sundhedsassistent SSA)
(Holdstart: august 2018 og januar 2019)

RKV – realkompetencevurdering
Klik her.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSH   
(Holdstart: august 2019)

Social- og sundhedsassistentuddannelsen SSA
(Holdstart: august 2018 og januar 2019)

Fælles for alle niveauer er, at de kvalificerer dig til at beskæftige dig med mennesker, der af den ene eller anden årsag har brug for hjælp.
I uddannelserne arbejder vi meget med forebyggelse og ser på de ressourcer, det enkelte menneske har. Undervejs lærer du at være med til at styrke disse ressourcer.
Der veksles gennem uddannelserne mellem praktikuddannelse og teoretisk undervisning.


I den teoretiske undervisning arbejder vi med:

 • Sundhed og sund levevis (menneskets ressourcer)
 • Svækkelse hos mennesket (menneskets belastninger)
 • Sygdom, omsorg og sygepleje
 • Støtte- og hjælpeforanstaltninger i samfundet
 • Daglig livsførelse
 • Aktiviteter

Uanset hvilket trin du starter på, vil du gennem din uddannelse opleve en personlig udvikling, der kan være dig en hjælp i det fremtidige liv.
Du vil få mulighed for beskæftigelse og adgang til videreuddannelse i et erhverv inden for social- og sundhedssektoren.

 

Pædagogisk assistentuddannelsen består af:

Grundforløb 2 PAU
(Der er ikke holdstart i 2019)

Pædagogisk assistentuddannelse PAU

Nyheder

Facebook

[efb_likebox fanpage_url=”Bornholms-Sundheds-og-Sygeplejeskole-135875523247859″ box_width=”205″ box_height=”” locale=”da_DK” responsive=”0″ show_faces=”0″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ animate_effect=”fadeIn” ]

GRUNDFORLØB 1

Omsorg, Sundhed Og Pædagogik. Læs om grundforløb 1

LÆS MERE
Adgang til Grundforløb 1:

 

Omsorg, sundhed og pædagogik

Du har adgang til Grundforløb 1, når du har afsluttet grundskolens 9. klasse og bestået dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit.

På grundforløbets 1. del får du indblik i forskellige uddannelser og brancher gennem erhvervsfag og almene fag.

Grundforløbets 1. del varer 20 uger. Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

På 1. del vil du:

 • få indblik i forskellige uddannelser og brancher ved, at du arbejder med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og almene fag
 • gå på hold med andre unge
 • opnå både almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde, du har valgt. Hvis du vælger omsorg, sundhed og pædagogik, kan du eksempelvis arbejde med børneområdet i en hel uge og ældreområdet en hel uge. Derudover tager vi på virksomhedsbesøg, som knytter sig til området, du har valgt. Vi rejser på studietur, til København, for at se på uddannelsessteder og for at opleve storbyens kultur.

Valg af fagretning og uddannelse

De to første uger i grundforløbets 1. del får du undervisning i introducerende erhvervsfag. Derefter skal du følge en fagretning, som leder hen til dit valg af uddannelse.

Fag på grundforløbets 1. del

Du har følgende fag på grundforløbets 1. del:

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag. Herefter vælger du fagretning (to første uger)
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt praktikpladssøgning (samlet fire uger)
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode (samlet seks uger)
 • Grundfag: Dansk niveau E/C (fire uger)
 • Valgfag: Grundfag, bonusfag, støttefag og erhvervsfag (samlet fire uger).
Erhvervsfag på fagretning

I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle faglige kompetencer. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Grundfaget dansk og valgfag kan indgå i en fagretning eller gennemføres uafhængigt af fagretningen.

Valgfag, bonusfag og støttefag

Skolen skal give valgmuligheder og tilbyde følgende fag:

 • Støttefag: Fag, der støtter din boglige og/eller praktiske læring. Det er undervisning for dig, der har svært ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet.
 • Bonusfag: Fag, der giver dig mulighed for at fordybe dig i særlige faglige elementer og problemstillinger. Det kan være fag, der styrker din deltagelse i fagkonkurrencer.
 • Grundfag: Øvrige fag end de obligatoriske eller fag på højere niveau.
 • Erhvervsfag – fag om viden, proces og metode på niveau 2.
Prøver i grundforløbets 1. del

Du skal til eksamen i ét grundfag ved afslutningen af grundforløbets 1. del.

Økonomi

Du får ingen løn. Er du fyldt 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte. Læs mere på: http://www.su.dk/. Der er mulighed for tilskud til befordring.

Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen. De ligger i juni og i december. Kontakt sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve.

Sådan foregår optagelsesprøver:  Klik her.

 

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at arbejde med forskellige opgaver i forhold til mennesker, som har brug for praktisk og personlig hjælp, elementær sygepleje, omsorg, aktivering og rehabilitering.

LÆS MERE
Adgang til SOSU-hjælperuddannelsen

Du har adgang til social- og sundhedsuddannelsen, når du har afsluttet grundskolens 9. klasse og bestået dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit.

For dig, der går i 9. eller 10. klasse – eller er gået ud for mindre end 1 år siden

Du starter på Grundforløb 1 og din uddannelse varer i alt 2 år og 2 måneder

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

Du starter på Grundforløb 2 og din uddannelse varer op til 1 år og 8 måneder

For dig, der er over 25 år

Du kan få en uddannelse, der er særligt tilrettelagt for voksne. Du skal have en realkompetencevurdering på skolen og godskrives dine relevante erhvervserfaringer og evt. tidligere uddannelse. Varigheden af uddannelsen til social- og sundhedshjælper vil være afhængig af hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan du muligvis få godskrevet grundforløb 2.

Hvis du har spørgsmål til erhvervserfaring og uddannelse, kan du kontakte uddannelsesvejleder Linda Bergmann: sosu-studievejleder@bhsund.dk

Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Grundforløbet skal gennemføres for at kunne blive optaget på Hovedforløbet. Du må maximalt påbegynde Grundforløb 2 tre gange i alt.

Grundforløb 2 varer ½ år

På grundforløbet bliver du introduceret til uddannelsen og de opgaver, en social- og sundhedshjælper skal arbejde med.

Grundforløbet indeholder nedenstående temaer og fag
 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Dansk D
 • Naturfag E
 • Engelsk E

Grundforløbet afsluttes med en grundfagsprøve, som skal bestås. Du skal have bestået dansk, naturfag, førstehjælp og brand for at kunne gå til grundforløbsprøve.

Økonomi

Er du fyldt 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte. Læs mere på: http://www.su.dk/. Der er mulighed for tilskud til befordring.

Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen. De ligger i juni og i december. Kontakt Linda.Bergmann@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve. Sådan foregår optagelsesprøver: Klik her.

Hovedforløb social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder.

Du skal have bestået grundforløb 2 til social- og sundhedshjælperuddannelsen og have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der er 17 ugers skole og to praktikperioder.

Du kan få afkortet uddannelsen, hvis du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen.

Skoleundervisning
På hovedforløbet undervises i nedenstående fag:

Obligatoriske fag:

 • Social- og sundhedshjælperens rolle ·
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, omsorg og pleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri fag:

 • Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
 • Kost og motion til udsatte grupper
 • Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
 • Mødet med borgeren med psykisk sygdom
 • SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
 • Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin

Skolen udbyder også valgfag. Hvis du gerne vil læse videre anbefales det, at du vælger engelsk som valgfag.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger. Du lærer fx om, hvordan det er at have sukkersyge (diabetes), og hvordan man bedst hjælper en borger med sukkersyge med at få den rigtige kost og motion.

Praktikuddannelsen

Praktikken gennemføres typisk i hjemmepleje, på plejehjem eller i dagcenter/aktivitetscenter. At være i praktik er ligesom at gå på arbejde.

Du får din egen praktikvejleder, som er din kontaktperson gennem hele praktikperioden. Praktikvejlederen er typisk selv social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og er med til at sikre, at du får lært alle de ting du skal.

De første dage følges du med en uddannet social- og sundhedshjælper og ser, hvordan man gør. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du ansvar for dine egne borgere.

Elevløn

Du får elevløn mens du uddanner dig til SOSU-hjælper. Se mere her

Uddannelsesbog

Skolen udleverer en uddannelsesbog til dig. Den hjælper dig med at få overblik over hele uddannelsen. Den skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, læreren og praktikvejlederen.

Bedømmelse

Du får karakterer i hvert fag og skal til mundtlig prøve i et af fagene.  Du skal bestå praktikmålene. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en praktisk opgave.

SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT

På social- og sundhedsassistentuddannelsen lærer du selvstændigt at planlægge og udføre aktiverende og omsorgsmæssige opgaver, især for ældre og handicappede, herunder koordinering og undervisning. Desuden lærer du at varetage grundlæggende sundheds-sygeplejeopgaver.

LÆS MERE
Adgang til SOSU-assistentuddannelsen

Du har adgang til social- og sundhedsuddannelsen, når du har afsluttet grundskolens 9. klasse og bestået dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit.

For dig, der går i 9. eller 10. klasse – eller er gået ud for mindre end 1 år siden

Du starter på Grundforløb 1 og din uddannelse varer i alt 3 år, 9 måneder og 3 uger

For dig, der er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden

Du starter på Grundforløb 2 og din uddannelse varer op til 3 år, 3 måneder og 3 uger 

For dig, der er over 25 år

Du skal have en uddannelse, der er særligt tilrettelagt for voksne.

Du får som udgangspunkt 10% afkortning af skoleundervisningen, og har mulighed for yderligere afkortning af dine grundfag.

Du skal starte med en realkompetencevurdering på skolen og godskrives dine relevante erhvervserfaringer og evt. tidligere uddannelse.

Varigheden af uddannelsen til social- og sundhedsassistent vil være afhængig af hvor meget godskrivning du kan få.

Hvis du ønsker en realkompetencevurdering, kan du kontakte uddannelsesvejleder Linda Bergmann: sosu-studievejleder@bhsund.dk

Grundforløb 2 til social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen.

Grundforløb 2 varer ½ år.

På grundforløbet bliver du introduceret til uddannelsen og de opgaver, en social- og sundhedsassistent skal arbejde med.

Grundforløbet indeholder nedenstående temaer og fag
 • Sundhedsvæsenet og rollen som professionel
 • Dokumentation og informationsteknologi
 • Sundhedsfremme og rehabilitering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse
 • Dansk D
 • Naturfag E
 • Engelsk E 

Grundforløbet afsluttes med en grundfagsprøve, som skal bestås samt en caseopgave. Du skal have bestået dansk, naturfag, førstehjælp og brand for at kunne gå til grundforløbsprøve.

Økonomi

Er du fyldt 18 år, kan du få Statens Uddannelsesstøtte. Læs mere på: http://www.su.dk/. Der er mulighed for tilskud til befordring.

Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen. De ligger i juni og i december. Kontakt sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve. Sådan foregår optagelsesprøver: Klik her.

Hovedforløb SOSU-assistentuddannelsen
Hovedforløbet til social- og sundhedsassistent varer 2 år og 9 måneder og 3 uger.

Du skal have afsluttet grundforløb 2 til social- og sundhedsassistentuddannelsen og have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Der er 48 ugers skole og tre praktikperioder.

Du kan få afkortet uddannelsen, hvis du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen.

Skoleundervisning

Obligatoriske fag:

 • Dansk C
 • Naturfag C
 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Valgfri fag: 

 • Social- og sundhedsassistenten som teamleder
 • Netværk og samskabelse med udsatte grupper
 • Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats
 • Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
 • SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
 • Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning
 • Engelsk D

Hvis du gerne vil læse videre anbefales det, at du vælger engelsk. Du kan også vælge at udskifte engelsk med et andet fag fra fagrækken. Skolen udbyder også valgfag.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

Praktikuddannelsen

Praktikuddannelsen er opdelt i tre perioder og gennemføres på tre hovedområder

 1. Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 40 uger
 2. Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, ca. 18 uger
 3. Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen, ca. 40 uger.

De tre praktikperioder kan være underopdelt i flere perioder.

Du får din egen praktikvejleder, som er din kontaktperson gennem hele praktikperioden. Praktikvejlederen er typisk selv social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske og er med til at sikre, at du får lært alle de ting du skal.

Den første tid følges du med en uddannet social- og sundhedsassistent og ser, hvordan man gør. Efterhånden som du bliver dygtigere, får du ansvar for dine egne borgere og patienter.

Elevløn

Du får elevløn, mens du uddanner dig til SOSU-assistent. Se mere her

Uddannelsesbog

Skolen udleverer en uddannelsesbog til dig. Den hjælper dig med at få overblik over hele uddannelsen. Den skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, læreren og praktikvejlederen.

Bedømmelse

Du får karakterer i alle de obligatoriske fag

De valgfri fag bedømmes bestået/ikke bestået

Du skal til mundtlig prøve i Farmakologi og medicinhåndtering og grundfagene Dansk, Engelsk og Naturfag

Du skal bestå praktikmålene

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave.

 

Forløbet ser grafisk således ud:

Hovedforløb for SOSU-assistent
2 år, 9 måneder og 3 uger
Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole

Grundforløb 2 (GF2) – ½ år

Grundforløb 1 (GF1) – ½ år

 

 

 

PÆDAGOGISK ASSISTENT-UDDANNELSE PAU

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om pædagogik og professionelt arbejde med børn, unge, handicappede og voksne.

LÆS MERE

Du får viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse og idræt. Desuden lærer du om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

En pædagogisk assistent arbejder i dag- og døgninstitutioner, skoler og andre pædagogiske tilbud til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede.

Grundforløb 2 pædagogisk assistent (PAU)

Hvem

Grundforløb 2 er for dig, som har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller som kommer fra Grundforløb 1 og gerne vil arbejde indenfor Pau-området.

Adgang til Grundforløb 2 pædagogisk assistent (PAU). 

For at starte på et grundforløb skal du have et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik (svarende til G-niveau) fra folkeskolen eller dansk DU3/FVU4 og matematik FVU2.

På grundforløb 2 (GF2) får du indblik i den pædagogiske assistents arbejde.

Grundforløb 2 varer 20 uger, svarende til 37 timer pr. uge

I de 20 uger kan du:

• Få indblik i den pædagogiske assistents arbejdsområde.
• Opnå overgangskravene for at blive kvalificeret til hovedforløbet PAU.
• Opnå de erhvervsfaglige kompetencer, som du har brug for i din fortsatte erhvervsuddannelse.

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret. Du arbejder med praktiske arbejdsopgaver. Der undervises indenfor børne, unge og voksenområdet. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper. Du deltager i 4 ugers undervisning som foregår i en daginstitution.

Fag på GF2

Grundforløb 2 indeholder et uddannelsesspecifikt fag, grundfag og valgfag.

Det uddannelsesspecifikke fag på GF2 indeholder:

• Dokumentation og faglig formidling
• Kommunikation og samarbejde
• Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne
• Den pædagogiske sektor og rollen som professionel
• Velfærdsteknologi, digitale og sociale medier
• Forebyggelse og sundhed
• Pædagogiske målgrupper
• Pædagogiske aktiviteter
• Sociale og personlige kompetencer

Grundfag, valgfag

Du har følgende grundfag på GF2:

• Dansk, niveau D
• Samfundsfag, niveau E
• Idræt, niveau F
• Psykologi, niveau F
• Certifikatfag:  Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
• Valgfag Engelsk E/D

Prøver på GF2

Du skal til mundtlig eksamen i ét grundfag og til mundtlig eksamen i det uddannelsesspecifikke fag.
Du skal bestå Grundforløb 2, før du kan fortsætte på et hovedforløb.

Økonomi

Du får SU mens du går på GF2. Se mere her:
Der er mulighed for tilskud til befordring.
Har du ikke 02 i dansk og matematik, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen. De ligger i juni og i december. Kontakt sosu-studievejleder@bhsund.dk, hvis du ønsker at komme til en optagelsesprøve.
Sådan foregår optagelsesprøver: Klik her.

Hvordan søger jeg?

I øjeblikket afventes dato for næste holdstart. Siden opdateres når skolen kender datoen for næste ansøgningsrunde.

 

 

PRAKTIK I UDLANDET (PIU)

Som social- og sundhedshjælperelev (SSH) og social- og Sundhedsassistentelev (SSA) på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, har du mulighed for at afvikle 5 uger af din praktik i udlandet.

LÆS MERE

PIU skaber rammer for, at du kan udvikle nogle af de personlige kompetencer, der er efterspurgt blandt sundhedspersonale i praktikken.

SSH´s PIU bliver oftest lagt de første 5 uger af anden praktik, og PIU for SSA ligger oftest i starten af tredje praktik.

Ansøgninger om at komme til udlandet bliver behandlet af både skolen og praktikken, som begge skal finde eleven egnet til PiU.

Du får yderligere information om PIU i starten af din første skoleperiode; men du kan allerede nu begynde at overveje, om det kunne være noget for dig.

PIU – koordinator er:
Heidi Bidstrup Larsen
Heidi.Larsen@bhsund.dk

 

PROJEKT FRIVILLIG

Frivillighedsvejlederen Rikke Sprotte Klausen kan kontaktes på mail rikke.klausen@bhsund.dk

LÆS MERE

Frivillighedsvejlederen kan

• informere om mulighederne for at blive frivillig

• være behjælpelig med at formidle kontakt til frivillige organisationer på Bornholm

• give vejledning om frivillighedsbevis

Send mig en mail, hvis du gerne vil vide mere om mulighederne for at blive frivillig, eller du allerede er frivillig og gerne vil have et frivillighedsbevis.

Læs mere om projektet på Projekt Friviliges hjemmeside: KLIK HER

 

EVALUERINGER

Social- og sundhedsuddannelserne Evalueringen sker elektronisk via relationwise for hver skoleperiode. Tabellen nedenfor indeholder links til seneste evalueringer.

LÆS MERE

Grundforløb

Slut-evaluering:
GF1-AUG-17
GF1-AUG-18
GF2-AUG-17-SSA
GF2-AUG-17-SSH
GF2-AUG-18-SSA
GF2-AUG-18-SSH
GF2-JAN-18-PAU
GF2-JAN-18-SSA
GF2-JAN-18-SSH

Social- og sundhedshjælper

SK1:
SSH-JAN-18

SK2:
SSH-JAN-18

Slut-evaluering:

 

Social- og sundhedsassistent

SK1:
SSA-AUG-17
SSA-AUG-18
SSA-JAN-19

SK2:
SSA-AUG-17
MSSA-SEP-17

SK3.1:
MSSA-SEP-17

Slut-evaluering:

 

 

Pau

SK1:

SK2:

SK3:
PAU 2016

Slut-evaluering:

 

 

GENNEMSIGTIGHED I UDDANNELSERNE

Social- og sundhedsuddannelser

Skolen tilbyder uddannelserne grundforløb, social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent.

LÆS MERE

Uddannelsesordninger
Uddannelsesordningen er udarbejdet på grundlag af Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

LBK nr. 171 af 02/03/2011,
LBK nr. 789 af 16/06/2015

og bekendtgørelserne

BEK nr. 816 af 20/07/2012,
BEK nr.1010 af 22/09/2014.

Uddannelsesordningen er udarbejdet af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Uddannelsesordningen er godkendt af skolens bestyrelse efter indhentet udtalelse fra uddannelsesrådet for henholdsvis de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse.

Uddannelsesordningerne
Uddannelsesordningen for de tre uddannelser er
beskrevet her:

Lokal undervisningsplan GF1
Lokal undervisningsplan GF2

Skolens lokale undervisnings plan

Uddannelsesordningen fra 2011

Uddannelsesordningen fra 2012

Læseplaner
Læseplaner for de tre uddannelser er beskrevet her:

Grundforløb GF1
Grundforløb GF2

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedsassistent (gammel)

Social- og sundhedsassistent (ny)

Kvalitets kontrol
Elementer i skolens kvalitetskontrol findes her:

Kvalitets politik SOSU
Kvalitet og Data
Elevtrivsels måling 2016
Elevtrivsels måling 2018
Handleplan for opfølgning af elevtrivselsmåling
Virksomhedstrivsels undersøgelse 2016
Virksomhedstrivsels undersøgelse 2017
Virksomhedstrivsels undersøgelse 2018

 

STUDIEVEJLEDNING

Du kan spørge studievejlederen omkring SOSU/PAU uddannelserne på Bornholm eller genoptagelse af uddannelse.
Du er velkommen til at kontakte studievejlederen personligt, på telefon eller på mail.

LÆS MERE

Studievejledningen ind i uddannelserne omhandler:

• Uddannelsernes indhold og uddannelsesforløbenes opbygning
• De arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige muligheder uddannelserne giver
• Hvilke krav der stilles til dig som elev
• Hvilke kvalifikationer du skal have for at blive optaget
• Økonomiske forhold
• Mulighed for fritagelse fra f.eks. grundfag og hvis du har læse- skrive eller høreproblemer, om: hvordan vi kan støtte dig under uddannelsen med fx. lydbøger.
• Faglige eller personlige ting du har brug for at drøfte, når du er startet på uddannelsen

Samtalerne foregår på campus.

Elektronisk vejledning:
Hvis du gerne vil arbejde med mennesker, men ved ikke hvilken uddannelse du skal vælge- så kan du få hjælp på SOSU guiden.  https://sosuguiden.dk/

Kontaktoplysninger:
Linda Bergmann: telefonnummer 36982915,
mailadresse: sosu-studievejleder@bhsund.dk

Spørgsmål omkring SU:
Har du spørgsmål du ikke får besvaret på http://www.su.dk/forside, kan du henvende dig til Linda Bergmann.

Er du – eller bliver du 18 år mens du går på grundforløbet kan du her finde information om hvordan du kan søge om støtte hos Statens Uddannelsesstøtte. http://www.su.dk/su/soeg-su-i-minsu/

Genoptagelse af uddannelsen:
Ønsker du at genoptage din uddannelse og søger råd og vejledning kan du kontakte Uddannelsesleder
Mette Dich på telefonnummer 36982903 eller på mail mette.dich@bhsund.dk.

 

ANSØGNING

LÆS MERE

Grundforløb 1 og 2

Grundforløb 1 starter i august 2019.

Grundforløb 2 SSH/SSA starter i januar 2019 og igen i august 2019.

Vi starter:

Grundforløb 1 (august)

Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælperuddannelsen (januar og august)
Grundforløb 2 til social- og sundhedsassistentuddannelsen (januar og august)

Sådan søger du:
Når du søger ind på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 skal du ansøge via Optagelse.dk

Du skal logge ind med NEM-ID og uploade skolepapirer, hvor du dokumenterer, du har 02 i dansk og matematik fra min. 9.klasse.

Du trykker på bjælken:

Søg ungdomsuddannelse

Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Det er Bornholms Regionskommune, der ansætter dig på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen. Næste hold starter juli 2019.

Ønsker du at starte, kan du kontakte Center for Sundhed: sekretær Mie Andersen tlf. 56 92 54 34 eller uddannelsessygeplejerske Åse Thøgersen, tlf. 56 92 60 60. Her får du også information om stillingen, løn, optagelseskrav m.m.

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Det er Bornholms Regionskommune samt Region Hovedstaden, der ansætter dig på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen.

Næste assistenthold starter juli 2019.

Ønsker du ansættelse i BRK bedes du ansøge her

Ønsker du ansættelse i Region Hovedstaden bedes du ansøge her

 

Vil du uddanne dig til social- og sundhedsassistent?

Uddannelsen som Social- og Sundhedsassistent er en erhvervsuddannelse, hvor du er ansat og får elevløn under uddannelsen, dvs. du har en arbejdsgiver og går på Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole.

Det er din kommende arbejdsgiver, som tilmelder dig uddannelsen på skolen. Dit valg af ansættelsessted har ingen betydning for dit uddannelsesforløb, da det er skolen, som tilrettelægger det, herunder tildeler praktikpladser i henholdsvis hospital, i psykiatrien og i den afsluttende praktik i den kommunale hjemmepleje.Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole samarbejder med følgende arbejdsgivere: Bornholms Regionskommune og Region Hovedstaden.

Du kan se mere om, hvordan du søger hos den enkelte arbejdsgiver på:
www.praktikpladsen.dk

 

PRØVER OG KARAKTERER

(7 TRINS SKALAEN)

Karaktererne gives ud fra følgende bekendtgørelser: BEK nr. 262 af 20/03/2007 og BEK nr. 41 af 16/01/2014.

LÆS MERE

Grundforløb (GF1)

Forår 2016

Dansk

Antal elever: 12

Karaktergennemsnit: 9,0

Grundforløb (GF2 PAU)

Forår 2016

Dansk

Antal elever: 7

Karaktergennemsnit: 10,3

Grundforløbs prøve

Antal elever: 27

Bestået

Grundforløb (GF2 SOSU)

Forår 2016

Dansk

Antal elever: 10

Karaktergennemsnit: 9,3

Grundforløbs prøve

Antal elever: 18

Bestået

Social- og sundhedshjælper (Trin 1)

Forår 2016

Pleje og dokumentation

Antal elever: 17

Karaktergennemsnit: 6,4

Afsluttende prøve

Antal elever: 32

Karaktergennemsnit: 9,2

Social- og sundhedsassistent (Trin 2)

Forår 2016

Sundhedspæd og kom.

Antal elever: 19

Karaktergennemsnit: 9,5

Afsluttende prøve

Antal elever: 29

Karaktergennemsnit: 9,5

 

PRAKTIKSAMARBEJDE OG UDDANNELSESBØGER

 Her Findes uddannelses bøger til SOSU

LÆS MERE

 

SOSU-UDDANNELSERNES ELEVRÅD

Gennem Elevrådet er muligheden for at få indflydelse og debattere, hvordan du kan få indflydelse på din dagligdag på skolen.

LÆS MERE
 • Du kan få indflydelse
 • Du får netværk på tværs af klassetrin

Hvis du repræsenterer din klasse, kommer du til møde i Elevrådet hver 1.mandag i måneden kl 14.00-15.00

Hvis du vil vide, hvad der sker i elevrådet eller hvis der er noget du ønsker indflydelse på eller har du gode idéer, så tal med din elevrådsrepræsentant.

Elevrådet er repræsenteret i:

Skolens bestyrelse, hvor eleverne har indflydelse på skolens daglige drift og visioner.

Uddannelsesrådet, hvor eleverne har indflydelse på uddannelsernes opbygning. Uddannelsesrådet er bindeled i samarbejdet mellem teori og praksis.

PR-udvalget, hvor eleverne er med til at synliggøre og profilere skolen.

Biblioteksudvalget, hvor eleverne har indflydelse på, hvilke bøger, tidsskrifter, film og streamingstjenester skolen skal købe.

Elevrådet inddrages når der laves arbejdsmiljøvurdering.

 

eVEJLEDNING

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job.

LÆS MERE

Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail.
eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

eVejledning vejleder om alle uddannelser i Danmark og på UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. eVejlederne vil bruge værktøjerne og vil også udfordre og perspektivere dit valg i forhold til jobmuligheder.
Du kan derfor opleve, at vi opfordrer dig til at kontakte os flere gange og at du imellem vejledningerne selv har arbejdet med et værktøj.

Vi glæder os til at møde dig.

 

ORDENSREGLEMENT

For Social- og Sundhedsuddannelsen

LÆS MERE

1)
Du har mødepligt til samtlige timer i alle skoleperioder.
Skolen accepterer ikke fravær over 10 % af den aktuelle periode.
Dine fraværsdage registreres i elevplanen.
Dit evt. fravær indberettes hver dag til din arbejdsgiver: Borger og Sundhed eller Region Hovedstaden.

2)
Du er ansat 37 timer om ugen, også i skoleperioderne.
I de 37 timer er der afsat tid til hjemmearbejde, så du kan:
-Møde velforberedt til timerne og derved blive en aktiv medspiller.
-Aflevere dine opgaver til den fastsatte tid.
-Gennem refleksion udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

3)
Du skal vise engagement i undervisningen.
Det gøres ved at du deltager aktivt og samarbejdsvilligt samt udviser fleksibilitet. Derved påtager du dig et medansvar for din egen uddannelse.
Ved forøget fravær, manglende engagement eller manglende hjemmearbejde indkaldes du til samtale. Du kan evt. efterfølgende indkaldes til en helhedsvurdering med henblik på dit videre uddannelsesforløb. Se endvidere uddannelsesbogens afsnit 1 side 8.

4)
Mobiltelefoner må bruges i pauserne.
I specielle situationer kan du aftale med den enkelte lærer, at telefonen er tændt, men lydløs, i undervisningen.
I timerne må du anvende PC i undervisningsøjemed.
Ved overtrædelse får du en mundtlig advarsel, næste gang en skriftlig advarsel og sker det igen, vil der blive afholdt en helhedsvurdering med henblik på afklaring af dit videre uddannelses-forløb.

5)
Skolen og de dertil hørende arealer er 100% røgfrie.
Fra 1 august2013 vil der være rygeforbud i arbejds- og skoletiden.

6)
Du skal efterleve skolens husregler.
Der henvises til ophængte regler i klasselokalerne.
Reglerne hører under det, vi på skolen kalder almindelig dannelse.
Ved overtrædelse af reglerne i punkt 5 og 6  indkaldes du til samtale. Notatet fra samtalen vedlægges din P-sag og kan evt. indgå i en senere helhedsvurdering.

7)
Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af hverken alkohol eller euforiserende stoffer på skolen.
Rektor eller dennes stedfortræder er de eneste, der i forbindelse med elevarrangementer kan dispensere fra forbuddet mod alkoholindtagelse.

8)
Du har ret til en dagligdag uden mobning.
Mobning vil sige, at en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for negative eller nedladende handlinger.
Mobning kan foregå skriftligt, mundtligt eller ved handling.
Du har pligt til at gribe ind, hvis du oplever mobning.
Implicerede parter vil blive indkaldt til en afklarende samtale.

9)
Kriminelle handlinger accepteres ikke på skolen. Det kan f.eks. være:
-Trusler om vold eller vold, herunder ”Happy Slapping”
-Tyveri
-Hærværk
-Ulovlig brug af PC
Overtrædelse af reglerne i pkt. 7, 8 og 9 kan medføre bortvisning fra skolen.

Kriminelle handlinger anmeldes endvidere til politiet.

10)

Vores rygepolitik: som PDF

 

LOV 880
OM OPLYSNINGSPLIGT

I følge lov nr. 880 af 19. September 2005, skal de enkelte uddannelsesinstitutioner oplyse om elevers og studerendes
fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 3-4.

LÆS MERE

Adgang til ovennævnte tal fra de uddannelser som skolen tilbyder får du ved at trykke på disse nedenstående: som stammer fra Undervisningsministeriet Databank

Grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
Studietid og fuldførelsesprocent (Klik her)
Overgangfrekvens til anden uddannelse (Klik her)
Beskæftigelsesprocent for nyuddannede (Klik her)

Overgangsfrekvens til beskæftigelse

Gennem mange år har der været beskæftigelse til stort set alle nyuddannede. Ansættelse sker typisk i stillinger i primærområdet i Bornholms Regionskommune eller på Bornholms Hospital.
En del af de nyuddannede ansættes i vikarstillinger, og glider så over i faste stillinger.

 

 

ELEVERNE SIGER

Det siger eleverne om uddannelsen på Sundheds- og Sygeplejeskolen på Bornholm:

LÆS MERE

Her er hvad eleverne siger om skolen og uddannelsen.

Chatarina Røes

Rasmus Thulin

 

 

KONTAKTBornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Campusfællesskabet
Minervavej 1

3700 Rønne
+45 3698 2900
E-mail: bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

 

KONTAKT OS


 

MØD OS OGSÅ HER