Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder et 13 timers grundlæggende førstehjælpskursus:
LÆS HER