Strejke og konflikt, hvilken betydning har det for dig som elev på social og- sundhedsuddannelserne

Der er fortsat mulighed for at en strejke  vil ramme udvalgte praktiksteder på Bornholm og at en Lockout kan træde i kraft 3 dage efter strejken er indledt. der også rammer undervisere og andet personale på skolen.

Som elev på hovedforløb, er du ikke en del af konflikten, og du får din løn, uanset hvordan konflikten berører dit uddannelsesforløb. Hvis de praktikvejledere, som har ansvaret  for din læring og arbejdet med dine praktikmål, er ramt af konflikten, skal du ikke møde op på praktikstedet, så længe konflikten varer.

Hvis dit praktiksted ikke er ramt af konflikten, strejke eller lockout, skal du møde som sædvanligt.

Spørg din uddannelsessygeplejerske, hvis du er i tvivl er om dit  praktiksted er udtaget til strejke og du bliver ramt at konflikten.  Hvis konflikten ophører enten før eller under strejke og lockout, skal du genoptage din uddannelse med det samme.

Hvis du er i teoriforløb på skolen under konflikten, gennemføres undervisningen planlagt frem til den dato at Lockouten træder i kraft.

Da skolen ikke tilbyder undervisning til de elever der rammes af strejken og senere de elever der rammes af en evt. louckout, opfordre vi jer til at arbejde selv med relevant teori/opgaver, meget gerne sammen med elevkammerater. I er derfor også meget velkomne at arbejde på skolen. Der vil være undervisere og personale (som I kender det) under strejken. Under lockouten vil der kun være få personaler tilstede bla. uddannelsesleder Mette Dich. Ingen fra servicepersonale vil være på arbejde.

Efter en eventuel konflikt vil arbejdsgiver, praktiksted og uddannelsesinstitution samle op på, hvilke konsekvenser konflikten får for dit samlede uddannelsesforløb – og om det eventuelt vil betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale