Praktikvejledning af SOSU- og PAU-elever

Kunne du tænke dig en basisuddannelse for praktikvejledere af SOSU- og PAU-elever?

 

Formål:
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af deres daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse.

Målgruppe:
Social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og Pædagogiske assistenter.

Indhold:
➢ Vejledningsteori
➢ Roller & Feedback
➢ Refleksionsteori
➢ Læring
➢ Motivation & vækst
➢ Kommunikation
➢ Innovativ tilgang
➢ Vejlederen som medansvarlig
➢ Modstand mod læring
➢ Konfliktløsning
➢ Eleven med særlige udfordringer
➢ De grundlæggende uddannelser
➢ Uddannelses bekendtgørelser

Undervisningsform:
➢ Oplæg
➢ Kommunikative øvelser
➢ Fordybelse i elev-mål
➢ Praksis øvelser/refleksioner i splitperioden
➢ Gruppe arbejde
➢ Plenum drøftelser
➢ Der bliver rig mulighed for at få sat egen praksis i spil.

 

Datoer:

Praktikvejlederuddannelsen er et forløb på 11 dage.
21.-25.oktober, 11.-12.november, 21.-22.november og 25.-26.november

 

Tilmelding på www.efteruddannelse.dk

Sidste frist for tilmelding: mandag d. 30. september 2019

Ved spørgsmål mail: evu@bhsund.dk eller ring på tlf. 36 98 29 00/36 98 34 25

Uddannelsesleder til EUD uddannelsen søges

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole søger en udviklingsorienteret og handlekraftig uddannelsesleder, der brænder for at sikre udbud og udvikling af attraktive uddannelsesforløb med høj kvalitet og relevans inden for erhvervsuddannelsesområdet. Læs mere Her.

læs mere

Ledige studiepladser

Der er ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole med studiestart 1. februar 2020. Der vil blive åbent for ansøgning til disse studiepladser i perioden mandag 21. oktober til søndag 3. november – følg med her på siden og...

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.