Praktikvejledning af SOSU- og PAU-elever

Kunne du tænke dig en basisuddannelse for praktikvejledere af SOSU- og PAU-elever?

 

Formål:
Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af deres daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse.

Målgruppe:
Social og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og Pædagogiske assistenter.

Indhold:
➢ Vejledningsteori
➢ Roller & Feedback
➢ Refleksionsteori
➢ Læring
➢ Motivation & vækst
➢ Kommunikation
➢ Innovativ tilgang
➢ Vejlederen som medansvarlig
➢ Modstand mod læring
➢ Konfliktløsning
➢ Eleven med særlige udfordringer
➢ De grundlæggende uddannelser
➢ Uddannelses bekendtgørelser

Undervisningsform:
➢ Oplæg
➢ Kommunikative øvelser
➢ Fordybelse i elev-mål
➢ Praksis øvelser/refleksioner i splitperioden
➢ Gruppe arbejde
➢ Plenum drøftelser
➢ Der bliver rig mulighed for at få sat egen praksis i spil.

 

Datoer:

Praktikvejlederuddannelsen er et forløb på 11 dage.
21.-25.oktober, 11.-12.november, 21.-22.november og 25.-26.november

 

Tilmelding på www.efteruddannelse.dk

Sidste frist for tilmelding: mandag d. 23. september 2019

Ved spørgsmål mail: evu@bhsund.dk eller ring på tlf. 36 98 29 00/36 98 34 25

Klinisk vejleder deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.