AKTIVITETER FOR FOLKESKOLEN

8. klasse og brobygning

8. KLASSES INTROFORLØB

Kan du lide at være tæt på andre mennesker?

Kan du lide at gøre noget for andre mennesker?

Kan du lide at gøre noget sammen med andre mennesker?

Vil du gerne udfordre dig selv?

Kan du svare ja på nogle af disse spørgsmål?

Så synes vi at du skal komme ud til os på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen.

Her får du mulighed for at snuse til områderne: Sundhed, Omsorg og Pædagogik, ved at du deltager i aktiviteter, der ligner den daglige undervisning på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Vi arbejder fx med kost, motion, rygning og alkohol. Og oplever nogle af de opgaver ansatte i hjemmeplejen og på sygehuset udfører.

BROBYGNING

Kan du forestille dig at hjælpe mennesker, der har behov for hjælp? Det kunne være børn, unge eller ældre; både raske og syge mennesker eller mennesker med handicap. Hjælpen ydes i folks eget hjem, på forskellige aktivitetscentre eller diverse institutioner såsom børnehaver, rehabiliteringshjem, plejehjem eller hospitaler.

Brobygningsforløb på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Vi tilbyder brobygningsforløb til elever i 9. og 10. klasse. Brobygning i 9. klasse er kun for ikke-uddannelsesparate elever.

Du vil på disse forløb få kendskab til uddannelsesmiljøet på skolen og til indholdet i de 2 indgange til SOSU og PAU.

Du kan komme til at tale med elever, der allerede går på uddannelserne.

Du kan møde både teoretisk undervisning og lave praktiske øvelser.

Har du lyst til at prøve et brobygningsforløb hos os, skal du snakke med UU-vejlederen der er tilknyttet din skole, så du kan blive tilmeldt her:

Læs og tilmeld

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.