Læs skolens nye handlingsplan

Læs skolens nye handlingsplan

Download skolens nye handlingsplan

Bornholms sundheds- og sygeplejeskoles handlingsplan 2019 skal både skal fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. 

Handlingsplanen for øget gennemførelse for Bornholms Sundheds-og Sygeplejeskole 2019, er udarbejdet med det formål at være retningsgivende for de indsatsområder, som skolen vil igangsætte i 2019.

Indsatsområderne skal være med til at fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole er i august 2018 flyttet på Campus Bornholm og vi er derfor optagede af, hvordan dette fællesskab kan være med til at understøtte et godt studiemiljø og mulighed for udviklingen og kvalitet i uddannelserne.

Skolens ambition er fortsat, at vi vil udbyde uddannelser kendetegnet ved højt fagligt niveau, -og sammenhængskraft mellem teori og praksis. At eleverne trives, forbliver i deres uddannelse, og bliver så dygtige som det er dem muligt. Sådan at vi til stadighed møder det behov, der er, for at uddanne velkvalificerede sundhedsprofessionelle, først og fremmest til det Bornholmske sundhedsvæsen.

Flere Nyheder

Klinisk vejleder deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.

Klinisk vejleder deltid

Klinisk vejleder deltid

Bliv klinisk vejleder

på deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb og praktik. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

Beskrivelse: Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage opgaver i forbindelse med klinisk vejledning, undervisning og praktik. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der arbejdes fokuseret med teorier inden for læring, vejledning og didaktik samt anvendelsen i klinisk praksis. Modulet styrker og udvikler dine kompetencer som klinisk vejleder og underviser i relation til de studerende du møder på din arbejdsplads.

Modulkode Vf84: Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner.

Det får du ud af modulet

– Du får ret til at anvende betegnelsen klinisk vejleder 
– Du får viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis 
– Du får forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser

Indhold
– Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
– Underviser- og vejlederprofessionalitet
– Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
– Læringsmiljø i klinisk undervisning
– Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Målgruppe
Alle, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser – sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, og andre med en mellemlang videregående uddannelse, der har studerende.

Tid: Deltid 2 dage om ugen, i ugerne 40 – 51. 2019

Kursusnummer:  294889

ECTS-point:  10 ECTS-point

Pris: Oplyses senere

Dato: Mandag d. 30. september 2019 til fredag d. 20. december 2019

Tilmeldingsfrist:  Mandag d. 12. august 2019

Adresse: Bornholm Campus, Minervavej 1, 3700 Rønne

Kontaktperson: 
Studieadministrativ sagsbehandler
Susan Eirfeldt
se@kp.dk
41 89 72 19

Klinisk vejleder deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.

Idrætsdag på Klintebo

Idrætsdag på Klintebo

Idrætsdag på Klintebo

Klintebo har afholdt idrætsdag for brugere fra hele Bornholm.
SOSU- og PAU-uddannelserne stod for tilrettelæggelsen af dagen.

Klinisk vejleder deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.