tør du

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole tilbyder også efter- og videreuddannelse indenfor social- og sundhedsområdet

Vi er i dialog med vore kunder for at imødekomme lige netop det kompetencegivende forløb, som virksomheden har behov for, derved styrkes transfer mellem teori og praksis. Vi indgår gerne i et samarbejde om oprettelse af sammensatte AMU-forløb, så de passer til kundens behov og interesseområder. Læs vejledning til brug for virksomheder, der skal melde kursister til efteruddannelse her.


Kontakt e
fter- og videreuddannelsesafdelingen
Mette Lund-Hansen
36 98 34 25
mette.lund-hansen@bhsund.dk

Aktiviteter efterår ’19 

 

AMU EFTERUDDANNELSER

Arbejdsmarkedsuddannelserne – i daglig tale kaldet AMU, er for dig der ønsker at udvide dine kompetencer og øge din faglige viden med henblik på at styrke dit praksisområde.

Der udvikles hvert år nye AMU kurser indenfor social- og sundhedsområdet.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har AMU-godkendelser til:

  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi.
  • Sundheds og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet.

Hent listen over de AMU – uddannelser vi har godkendelse til her

Det er gratis at deltage på langt de fleste af vores AMU-uddannelser.

Du kan få voksen efteruddannelsesgodtgørelse (VEU), hvis du er:

  • højst uddannet til og med erhvervsuddannelsesniveau eller højere uddannet, men ikke haft beskæftigelse inden for dit uddannelsesområde i de sidste 5 år
  • i arbejde eller selvstændig erhvervsdrivende. Der er intet krav til omfanget af arbejdet.
  • i ansættelse i fleks- og servicejob. VEU-refusionen svarer til 80% af dagpengesatsen.

Bemærk: Voksen efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) kan kun ansøges digitalt

Læs vejledning til brug for virksomheder der skal melde kursister til efteruddannelse her.

For at kunne bestille kurser og søge VEU-godtgørelse på Efteruddannelse.dk skal du bruge en digital medarbejdersignatur. Den får du hos den person, som administrerer din virksomheds digitale signatur.

Hvis du modtager sædvanlig løn under uddannelsen, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiveren. Der kan endvidere ydes tilskud til befordring samt kost og logi.

For virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende er det obligatorisk at tilmelde sig på http://www.efteruddannelse.dk

Afbudsregler

AMU-KURSER

Udeblivelse
For tilmeldte deltagere, som udebliver fra uddannelsen, betaler arbejdsgiver:

• Kr. 2.500, hvis uddannelsen varer til og med en uge (5 dage)
• Kr. 3.500, hvis uddannelsen varer mere end en uge (5 dage)

For sen framelding
Afmelding skal ske skriftligt.

For tilmeldte, der frameldes uddannelsen senere end 1 uge før uddannelsesstart betaler arbejdsgiver:

• Kr. 1.500, hvis uddannelsen varer til og med en uge (5 dage)
• Kr. 2.500, hvis uddannelsen varer mere end en uge (5 dage)

Arbejdsgiveren har mulighed for at erstatte en udebleven eller frameldt deltager med en anden deltager uden betaling. Dokumenterer arbejdsgiveren at der er tale om lovligt forfald, jv. deltagerens overenskomst, bortfalder betalingen.

TEMADAGE, TEMAEFTERMIDDAGE OG KONFERENCER

Afmelding og udeblivelse til temadage, temaeftermiddage og konferencer
Tilmeldingen er bindende.

 

KURS OG VIDEREUDDANNELSE

Afmelding og udeblivelse
Afmelding skal ske skriftligt

• Meldes der afbud mindre end 1 måned, men mere end 1 uge før uddannelsesstart refunderes 90 %
• Meldes der afbud mindre end 1 uge men mere end 48 timer før uddannelsesstart refunderes 50 %
• Meldes der afbud mindre end 48 timer før uddannelsesstart refunderes 0 %

For temadage, temaeftermiddage, kurser og videreuddannelse gælder at pladsen kan overdrages til en kollega.

Godkendt af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole den 8. december 2008 med ikrafttræden 1. januar 2009.

INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING

Alle, der er berettiget til en uddannelse inden for AMU-systemet, kan få foretaget en individuel kompetence vurdering (IKV) og på den måde, få papir på det du kan. Vil du have papir på alt det, du allerede kan, er der hjælp at hente.

Du kan få vurderet dine realkompetencer. Realkompetencer er din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har fået dem. Inden du beslutter, hvilket kursus eller uddannelse, du skal vælge, kan du få vurderet, hvad du rent faktisk har brug for.

Vurderingen er gratis og kan foretages inden for de fag og fagniveauer, som udbydes af den enkelte uddannelsesinstitution.

Virksomheder har ligeledes mulighed for at få overblik over, hvad de faglærte og ufaglærte medarbejdere kan – og medarbejderne kan få bevis på de kompetencer de har. Der kan også laves en afklaring i forhold til det kompetencebehov virksomheden har!

Hør mere ved at kontakte:
Efter- og videreuddannelse
T: 39982900
Evu@bhsund.dk

KVALITET OG EVALUERING
Alle, der deltager i en Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) bliver bedt om at vurdere deres uddannelse med dette system.
Evalueringerne giver os et grundlag for at fastholde  kvaliteten og udvikle uddannelser og efteruddannelser, specielt for kortuddannede. Samtidig gavner en større gennemsigtighed og åbenhed omkring arbejdsmarkedsuddannelserne  en konstruktiv dialog og dermed også med til at højne kvaliteten.
Du kan læse mere om evalueringerne på hjemmesiden www.viskvalitet.dk.


Overordnet kursistevaluering af  Amu-kurser gennemført af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Arkiv

2018 | 2017 2016 | 201520142013 | 2012

Udbudspolitik for Arbejdsmarkeds efteruddannelse.

Efter- og videreuddannelsesafdelingen (EVU) ved Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole udfører opsøgende markedsføring og uddannelses-planlægning ved at kontakte de enkelte arbejdssteder. Med udgangspunkt i ledelsens og medarbejders behov tilrettelægges og tilbydes Arbejdsmarkeds-uddannelsesforløb.

Derudover tilrettelægges faglige kurser indenfor psykiatri, sundhedsfremme, afklaringsforløb til ledige samt pædagogik og vejledning til kommende praktikvejledere. Kurserne udbydes hvert halve år på hjemmesiden og der fremsendes en pjece til de nærmeste samarbejdspartnere.

EVU er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og samarbejder med VEU-Center Hovedstaden & Bornholm. EVU deltager aktivt i VEU-center Hovedstaden og Bornholm, hvor vi gennem løbende samarbejde er med til at målrette og løse uddannelsesbehov på tværs af hovedstadsområdet.

Se de aktuelle indsatsområder i udviklingskontrakten for VEU-center Hovedstaden og Bornholm på http://www.veu-center.dk

EVU er samarbejdspartnere i projektforløb, hvor arbejdsmarkedsuddannelserne bliver benyttet. Derudover deltager EVU løbende i udviklingsprojekter såsom nye forløb for ledige og udvikling af nye kurser.

Samarbejde udvikler amu-uddannelserne

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er med i et samarbejde om AMU-uddannelser og voksenuddannelser i region Hovedstaden og Bornholm.

Region Hovedstaden og Bornholm er udbydere af AMU-uddannelser i kommunerne Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Det er vores formål, at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse.

 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole deltog i TUP15 (Tværgående Uddannelses Pulje) i samarbejde med SOSU-Sjælland, SOSU Fyn, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens, SOSU Silkeborg, SOSU C, UCC København/Hillerød, SOSU Nord, SOSU Nykøbing, Efteruddannelses-udvalget EPOS.

Projektet omhandler måling af læringsudbyttet i AMU.

Kort beskrivelse af formål med projektet:

• AMU’s image og kvaliteten i AMU vil blive styrket gennem udvikling af metoder og redskaber, der vurderer og dokumenterer kursisternes læringsudbytte.

• Kursisternes udbytte af deltagelse i AMU styrkes gennem anvendelse af modeller til struktureret feedback fra underviserne til kursisterne.

• På seminarer, webinarer og via udviklingsarbejde udvikler og afprøver undervisere inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet (EPOS) metoder og redskaber, der efterfølgende kan implementeres bredt i hele AMU-systemet.

• Projektet vil have et særligt fokus på anvendelse af effektmålingsværktøjet Viseffekt som et pædagogisk redskab.

EFTER- OG VIDERE UDDANNELSES UDVALGet

Efter- og videreuddannelsesudvalget ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er nedsat af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole – og skal være rådgivende for institutionens rektor/bestyrelsen.  Bestyrelsens ambition er,  at udvalget er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i udviklingen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

 

Kommissorium
Du kan downloade en pdf af udvalgets kommissorium her.

 

Vedtægter
Du kan downloade en pdf af udvalgets forretningsorden her.

 

Medlemsoversigt
Download en pdf af udvalgets medlemmer her.

 

Mødereferater

Mødereferat nr.14 22. marts 2018

Mødereferat nr.13 14. december 2017

Mødereferat nr.12 09. marts 2017

Mødereferat nr.11 26. september 2016

Mødereferat nr.10 29. februar 2016

Mødereferat nr.09 28. September 2015

Mødereferat nr.08 24. februar 2015

Mødereferat nr.07 29. September 2014

Mødereferat nr.06 27. februar 2014

Mødereferat nr.05 30. September 2013

Mødereferat nr.04 28. februar 2013

Mødereferat nr.03 27. August 2012

Mødereferat nr.02 31. Januar 2012

Mødereferat nr.01 31. August 2011

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.