forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere

 Vil du høre om dine muligheder for uddannelse på Bornholm? Er du flytning eller indvandrer, der ønsker at studere i Danmark? Så vil »Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere« måske være noget for dig.

Københavns Professionshøjskole tilbyder i 2019/220 tværprofessionelt forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere på Bornholm.

Hvis du har dét, der svarer til en gymnasial uddannelse, en videregående uddannelse eller dele af én fra dit hjemland, så kan dette ét-årige forberedelseskursus måske være noget for dig.

Kurset giver dig mulighed for – bagefter – at søge ind på uddannelser til lærer, sygeplejerske eller pædagog her på Bornholm. 

Hvis du ansøger inden den 15. maj, kan du nå at komme til optagelesprøven i uge 23 og måske være igang med en uddannelse 1. september 20019.

Tid: Tirsdag den 23. april klokken 17.

Sted: Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne. Lokale 1.174.

Pris: Gratis.

Spørgsmål: Uddannelsesleder  Københavns Professionshøjskole Bornholm: Andreas Grosbøll , agro@kp.dk, tlf.: 41 89 70 16. 

Download invitation som pdf. Klik her.

Kursus: Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

læs mere

Kursus: Klinisk vejleder som eksaminator

01.04.2019: temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator. Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation

læs mere

Kursus: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.