Bliv klinisk vejleder

på deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb og praktik. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

Beskrivelse: Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage opgaver i forbindelse med klinisk vejledning, undervisning og praktik. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der arbejdes fokuseret med teorier inden for læring, vejledning og didaktik samt anvendelsen i klinisk praksis. Modulet styrker og udvikler dine kompetencer som klinisk vejleder og underviser i relation til de studerende du møder på din arbejdsplads.

Modulkode Vf84: Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner.

Det får du ud af modulet

– Du får ret til at anvende betegnelsen klinisk vejleder 
– Du får viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis 
– Du får forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser

Indhold
– Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
– Underviser- og vejlederprofessionalitet
– Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
– Læringsmiljø i klinisk undervisning
– Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Målgruppe
Alle, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser – sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, og andre med en mellemlang videregående uddannelse, der har studerende.

Tid: Deltid 2 dage om ugen, i ugerne 40 – 51. 2019

Kursusnummer:  294889

ECTS-point:  10 ECTS-point

Pris: Oplyses senere

Dato: Mandag d. 30. september 2019 til fredag d. 20. december 2019

Tilmeldingsfrist:  Mandag d. 12. august 2019

Adresse: Bornholm Campus, Minervavej 1, 3700 Rønne

Kontaktperson: 
Studieadministrativ sagsbehandler
Susan Eirfeldt
se@kp.dk
41 89 72 19

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.