KLINISK VEJELDER SOM EKSAMINATOR

Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation.  Undervisere er lektor Gunhild Koch-Hansen og uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen

Denne temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator.

Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation.

På dagen vil du kunne opnå indsigt i:

• Egen forberedelse til den mundtlige eksamination

• Etiske refleksioner og de dilemmaer, der kan opstå i den dobbelte rolle, som vejleder og eksaminator

• Hvordan du kan medvirke til at eksamenskonteksten medvirker til, at studerende folder hele deres potentiale ud og føler sig trygge • At lytte og stille gode spørgsmål

• At blive bevidst om sammenhængen mellem spørgsmål og taksonomier

• At vurdere og votere den studerendes præstation i henhold til læringsudbytter og karakterskala

Målgruppe: For dig der er klinisk vejleder og skal være eksaminator.

Undervisere: Lektor Gunhild Koch-Hansen og uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen

Kursusafgift: 750 kr. inkl. frokost, kaffe/te og frugt. Du modtager kursusbevis.

Tilmelding:  Send mail til bhsund@bhsund.dk senest den 1. maj 2019  med  navn, arbejdsmail, telefonnr. og ansættelsessted og EAN nr. Du modtager en bekræftelse på din optagelse

Spørgsmå om tilmelding:  Send mail til linda.Wridt@bhsund.dk eller ring tlf. 36982907 mandag til torsdag kl. 9.00-14.00.

Spørgsmål om indhold/undervisning: Bonnie Gudbergsen, skriv Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk ring tlf. 36 98 29 02.

Dato: Torsdag den 16. maj 2019 kl. 9.00 til 15.00

Sted: Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole, Campus Fællesskabet, Minervavej 1, 3700 Rønne

Download: Download pdf af invitationen. Klik her.

Ny uddannelsesleder

06.04.2019: Lene Hvass Olsen er ansat som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.

læs mere

Kursus: Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

læs mere

Kursus: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.