Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi. Nødvendigheden af øget kompetenceudvikling ses på social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor medicinadministration fra august 2015, har en væsentlig større betydning i uddannelsen.

På efteruddannelsesområdet har social- og sundhedsassistenten mulighed for at øge sine kompetencer, således at viden tilpasses det nuværende uddannelsesniveau Du vil blive undervist i:

• Farmakologi.

• Lægemiddelregning.

• Dokumentation.

• Utilsigtede hændelser.

• Observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande.

• Anvendelse af sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser.

• Fælles medicinkort og dosisdispenseret medicin.

• Samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle.

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter

AMU-nr. 48101

Varighed: 5 dage

Datoer: 18.-19. marts 2019 25.+27.-28. marts 2019

Tilmeldingsfrist: 18. februar 2019

Tilmelding  www.efteruddannelse.dk

Sted: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Yderligere information: evu@bhsund.dk tlf:36 98 29 00

Download pdf af kursusbeskrivelse. Klik her.

Ny uddannelsesleder

06.04.2019: Lene Hvass Olsen er ansat som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.

læs mere

Kursus: Klinisk vejleder som eksaminator

01.04.2019: temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator. Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation

læs mere

Kursus: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.