Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Dette kursus er for dig, der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf. Du vil blive undervist i:

• Kroppens påvirkning af læge midler Lægemidlers generelle virkning i kroppen.

• Reagere hensigtsmæssigt på afvigelser i forbindelse med lægemidlers virkning og bivirkning

• Lovgivning og opmærksomhedspunkter.

• Viden om egen kompetence

• Tværfagligt samarbejde med andet sundhedsfagligt personale.

• Kommunikation med borgeren om medicin.

AMU-nr.: 47258

Varighed: 3 dage

Datoer: 20.21. og 22. maj 2019

Tilmeldingsfrist: 8. april 2019

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk

Målgruppe: Sosu-hjælper, omsorgsmedhjælpere, PGU, PAU, personlige hjælpere eller lignende jobfunktioner.

Sted: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Yderligere information: evu@bhsund.dk tlf:36 98 29 00

Download pdf af invitationen.  Klik her.

Ny uddannelsesleder

06.04.2019: Lene Hvass Olsen er ansat som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.

læs mere

Kursus: Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

læs mere

Kursus: Klinisk vejleder som eksaminator

01.04.2019: temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator. Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.