Videnssøgning og vurdering af forskningsartikler 

 Kurset henvender sig til dig, der er sundhedsprofessionel på bachelorniveau, og ønsker at opnå kompetence i vidensøgning og vurdering af forskningsartikler.  Kurset består af 3 kursus-eftermiddage.

Kurset henvender sig til dig, der er sundhedsprofessionel på bachelorniveau, og ønsker at opnå kompetence i vidensøgning og vurdering af forskningsartikler.

Med udgangspunkt i deltagernes forudsætningen vil der være oplæg, drøftelser og øvelser. Kurset består af 3 kursus-eftermiddage. Det vil være muligt at deltage i hele forløbet eller enkeltdage.

På kurset vil du kunne opnå indsigt i vidensøgning og vurdering af forskningsartikler.

• Dag 1: vil der være fokus på vidensøgning.

• Dag 2: vil der være fokus på vurdering af kvalitativ forskning.

• Dag 3: vil der være fokus på vurdering af kvantitativ forskning.

Målgruppe: For dig som er sundhedsprofessional på bachelorniveau.

Sted: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Campus Fællesskabet, Minervavej 1, 3700 Rønne. Lokale oplyses på informationstavler

Dag 1: Torsdag den 25. april 2019 kl. 12.30 til 15.45

Dag 2: Torsdag den 9. maj 2019 kl. 12.30 til 15.45

Dag 3: Torsdag den 6. juni 2019 kl. 12.30 til 15.45

Undervisere: Lektor Pernille Kofoed Nielsen og uddannelsesleder Bonnie Gudbergsen.

Kursusafgift enkelt eftermiddag: kr. 400

Kursusafgift for alle 3 gange kr. 1000 incl. kaffe/te, kage og frugt. Du modtager kursusbevis. K

Tilmelding:  Send mail til bhsund@bhsund.dk senest den 10. april 2019 Skriv navn, arbejdsmail, telefonnr. og ansættelsessted og EAN nr. Du modtager en bekræftelse på din optagelse

Har du spørgsmål om tilmelding Send mail til  linda.Wridt@bhsund.dk eller ring tlf. 36982907 mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning: Bonnie Gudbergsen. Skriv til Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk eller ring tlf. 36 98 29 02.

Download pdf af kursusbeskrivelse. Klik her.

Ny uddannelsesleder

06.04.2019: Lene Hvass Olsen er ansat som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.

læs mere

Kursus: Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

læs mere

Kursus: Klinisk vejleder som eksaminator

01.04.2019: temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator. Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation

læs mere

Kursus: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.