Download skolens nye handlingsplan

Bornholms sundheds- og sygeplejeskoles handlingsplan 2019 skal både skal fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. 

Handlingsplanen for øget gennemførelse for Bornholms Sundheds-og Sygeplejeskole 2019, er udarbejdet med det formål at være retningsgivende for de indsatsområder, som skolen vil igangsætte i 2019.

Indsatsområderne skal være med til at fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole er i august 2018 flyttet på Campus Bornholm og vi er derfor optagede af, hvordan dette fællesskab kan være med til at understøtte et godt studiemiljø og mulighed for udviklingen og kvalitet i uddannelserne.

Skolens ambition er fortsat, at vi vil udbyde uddannelser kendetegnet ved højt fagligt niveau, -og sammenhængskraft mellem teori og praksis. At eleverne trives, forbliver i deres uddannelse, og bliver så dygtige som det er dem muligt. Sådan at vi til stadighed møder det behov, der er, for at uddanne velkvalificerede sundhedsprofessionelle, først og fremmest til det Bornholmske sundhedsvæsen.

Flere Nyheder

Klinisk vejleder deltid

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.