Download skolens nye handlingsplan

Bornholms sundheds- og sygeplejeskoles handlingsplan 2019 skal både skal fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. 

Handlingsplanen for øget gennemførelse for Bornholms Sundheds-og Sygeplejeskole 2019, er udarbejdet med det formål at være retningsgivende for de indsatsområder, som skolen vil igangsætte i 2019.

Indsatsområderne skal være med til at fastholde elever og samtidig udvikle kvaliteten i uddannelserne i 2019 og årene frem. Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole er i august 2018 flyttet på Campus Bornholm og vi er derfor optagede af, hvordan dette fællesskab kan være med til at understøtte et godt studiemiljø og mulighed for udviklingen og kvalitet i uddannelserne.

Skolens ambition er fortsat, at vi vil udbyde uddannelser kendetegnet ved højt fagligt niveau, -og sammenhængskraft mellem teori og praksis. At eleverne trives, forbliver i deres uddannelse, og bliver så dygtige som det er dem muligt. Sådan at vi til stadighed møder det behov, der er, for at uddanne velkvalificerede sundhedsprofessionelle, først og fremmest til det Bornholmske sundhedsvæsen.

Flere Nyheder

Uddannelsesleder til EUD uddannelsen søges

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole søger en udviklingsorienteret og handlekraftig uddannelsesleder, der brænder for at sikre udbud og udvikling af attraktive uddannelsesforløb med høj kvalitet og relevans inden for erhvervsuddannelsesområdet. Læs mere Her.

læs mere

Ledige studiepladser

Der er ledige studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen på Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole med studiestart 1. februar 2020. Der er åbent for ansøgning til disse studiepladser – følg med på https://www.kp.dk/uddannelser/optagelse/ledige+pladser og på skolens...

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.