lektor

Lotte Myler

Lektor Lotte Myler er uddannet sygeplejerske, Bispebjerg Hospitals Sygeplejeskole, H:S (1998)

Lektor Lotte Myler er uddannet sygeplejerske, Bispebjerg Hospitals Sygeplejeskole, H:S (1998)

Grunduddannelse: Sygeplejerske, Bispebjerg Hospitals Sygeplejeskole, H:S (1998)

Videreuddannelse: Diplom i Sygepleje, Danmarks Sygeplejehøjskole ved AU (2002), Master i Rehabilitering med speciale i Professionelle Relationer, SDU (2015), DSR TR Grunduddannelse (2017)

Lektorbedømt 2016

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen:Sygepleje, Rehabilitering, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Farmakologi, Gerontologi, Seksualitet, Jura, Ernæring, Patientologi

Vejleder ift. semester-, projekter- og bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig på 2. semester, Tillidsrepræsentant for medlemmer af DSR, Studievejleder, Studiementor, Facebookredaktør, ansvarlig for evalueringer i uddannelsen ift. udvikling kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen

Lektor
Lotte Myler
36 98 29 23
lotte.Myler@bhsund.dk

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.