Ny uddannelsesleder

Lene Hvass Olsen er ansat som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.

Det er med glæde vi kan orienterer om, at et enigt ansættelsesudvalg har ansat Lene Hvass Olsen som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området..

Lene Olsen kommer fra en stilling som plejecenterleder, Center for ældre Bornholms Regionskommune.

Lene har mange års erfaring og indsigt i sygepleje, det sundhedsfaglige område og hele ældreområdet – også i forhold til uddannelse af SOSU-elever.

Lene har ligeledes stor erfaring med samarbejde med og ledelse af forskellige faggrupper samt ledelse i en kompleks organisation.

Vi ser frem til at Lene starter hos os den 1. marts 2019.

Kursus: Medicin-administration

Medicinområdet bliver til stadighed mere komplekst og foranderligt. Der er et øget fokus på medicinhåndtering og utilsigtede hændelser, både i primær sektor og i det regionale regi.

læs mere

Kursus: Klinisk vejleder som eksaminator

01.04.2019: temadag henvender sig til dig, der er klinisk vejleder og skal være eksaminator. Dagen vil byde på oplæg, drøftelser og øvelser, så du har grundlag for at gå i gang med din næste eksamenssituation

læs mere

Kursus: Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Dette kursus er for dig der ønsker øget forståelse og indsigt i din rolle ved administration af borgerens anvendelse af medicin. Fokus på inddragelse af borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kendskab til de almindeligste forekommende lægemidlers virkning og bivirkning og observation heraf.

læs mere

Ny uddannelsesleder på Bhsund

Det er med glæde vi kan orienterer om, at et enigt ansættelsesudvalg har ansat Lene Hvass Olsen som uddannelsesleder for social, og sundhedsuddannelserne, for pædagogisk assistentuddannelsen og efteruddannelse inden for området.. Lene Olsen kommer fra en stilling som...

læs mere

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.