Nærhed, Tryghed Og Menneskelige Værdier

På Danmarks smukkeste ø ligger Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, hvor vi uddanner SoSu’er, PAU og sygeplejersker.

Skolen er en del af Campus Fællesskabet, med nye spændende miljøer. Skolen er åben hele døgnet, og du kan komme og gå som du vil.

Du kan altid få fat i en af vores undervisere eller ansatte, som du kan tale med om det, der optager dig.

Campus er røgfri – både inde som ude. Der er røgfri skoletid.

Skolens Historie:

 I 1958 fik Bornholm sin sygeplejeskole. Inden da foregik uddannelsen af sygeplejersker på sygehuset.

Hvis en ung pige den gang ønskede at blive sygeplejerske, henvendte hun sig til oversygeplejersken og spurgte om hun kunne »blive antaget«. Eleverne blev ikke uddannede på hold, men enkeltvis.

Sygeplejeskolens første elevhold startede den 2. januar 1959. De tretten elever havde, som indledning til uddannelsen, taget eksamen i dansk, regning, kemi og fysik på sygeplejerskeforskolen på Rødkilde Højskole.

Skolen startede i et enkelt lokale på sygehuset, men snart fik man også demonstrationsstue og skyllerum. Senere fik man lokaler i amtets administrationsbygning, og der blev bygget en elev- funktionærbygning, hvor eleverne boede to-tre sammen på værelserne.

Fra 1968 blev der også uddannet sygehjælpere på skolen og i 1982 flyttede skolen ind i den bygning der tidligere havde rummet de gamle afdelinger kirurgiske A1 og A2.

Samtidig blev der bygget en fløj til skolen.

Herefter fik skolen sin egen forskole, således at eleverne ikke skulle tage til Rødkilde mere.

I 1990 blev sygeplejerskeuddannelsen omlagt til et studium og samtidig afløste de nye grundlæggende social- og sundhedsuddannelser sygehjælperuddannelsen.

I midten af 90’erne var der efterhånden så mange uddannelsesaktiviteter på skolen, at der måtte bygges en etage ovenpå den nyeste fløj. Et byggeri som i 1997 modtog Rønne kommunes arkitekturpris.

I 2003 var det igen nødvendigt at udvide skolen. Den nye tilbygning repræsenterer en spændende ny arkitektur, der hænger sammen med de øvrige bygninger på skolen.

I august 2018 flyttede Skolen til Campus og blev en del af Campus Fællesskabet, sammen med andre videregående uddannelser.

Bestyrelse

Oversigt over medlemmer: LÆS MERE

Skolens vedtægter
offentliggjort 15. december 2015: 
LÆS MERE

Skolens forretningsorden: LÆS MERE

Rektors resultatlønskontrakt: LÆS MERE

Skolen strategi for 2015 frem til 2020: LÆS MERE

Herunder vil referater mv. fra skolens bestyrelsesmøder blive offentliggjort:

Møde nr. 51 den 18. december 2018
Møde nr. 50 den 9. oktober 2018
Møde nr. 49 den 10. september 2018
Møde nr. 48 den 30. maj 2018
Møde nr. 47 den 21. marts 2018

Møde nr. 46 den 18. december 2017:
Møde nr. 45 den 21. september 2017:
Møde nr. 44 den 31. maj 2017:

Møde nr. 43 den 21. marts 2017:
Møde nr. 42 den 15. december 2016:
Møde nr. 41 den 6. oktober 2016:
Møde nr. 40 den 21. juni 2016:
Møde nr. 39 den 6. marts 2016:
Møde nr. 38 den 17. december 2015:
Møde nr. 37 den 17. september 2015:
Møde nr. 36 den 21. maj 2015:
Møde nr. 35 den 18. marts 2015:
Møde nr. 34 den 16. december 2014:
Møde nr. 33 den 22. oktober 2014:
Møde nr. 32 den 9. september 2014:
Møde nr. 31 den 28. maj 2014:
Møde nr. 30 den 17. marts 2014:
Møde nr. 29  den29. januar 2014:
Møde nr. 28 den 11. december 2013:
Møde nr. 27 den 12. september 2013:
Møde nr. 26. den 11. juni 2013:
Møde nr. 25. den 4. april 2013:
Møde nr. 24. den 12. december 2012:
Møde nr. 23. den 6. september 2012:
Møde nr. 22. den 21. marts 2012:
Møde nr. 21 den 7. december 2011:
Møde nr. 20. den 1. september 2011:
Møde nr. 19 den 21. juni 2011:
Møde nr. 17 den 15. december 2010:
Møde nr. 16 den 28. september 2010:
Møde nr. 15 den 11.juni 2010:
Møde nr. 14 den 18. marts 2010:
Møde nr. 13 den 8. december 2009:
Møde nr. 12 den 4. september 2009:
Møde nr. 11 den 25. juni 2009:
Møde nr. 10 den 27. maj 2009:
Møde nr. 9 den 17. marts 2009:
Møde nr. 8 den 8. dec. 2008:
Møde nr. 7 den 5. sep 2008:
Møde nr. 6 den 27. maj 2008:
Møde nr. 5 den 5. marts 2008:
Møde nr. 4 den 3. december 2007:
Møde nr. 3 den 28. august 2007:
Møde nr. 2 den 25. april 2007:
Møde nr. 1 den 29. januar 2007:

 

Strategisk Uddannelsesforum - LUU og Spl.UU

Oversigt over medlemmer:

Medlemsoversigt PDF

Forretningsordner:

Strategisk Uddannelsesforum PDF

Det lokale uddannelsesudvalg SOSU PDF

Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen PDF

 

Herunder vil dagsorden og referater mv. fra skolens Strategisk Uddannelsesforum blive offentliggjort:

Møde 191010 
Møde 190513 
– Bilag Studieordning
Møde 190219
– Bilag Studieordning 2019 KP SPL UU 190219

VISION, MISSION OG MÅL

Mission

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles opgave er at uddanne et velkvalificeret sundhedspersonale, såvel i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser som i sygeplejerskeuddannelsen, der er behov for på Bornholm, men også ud over øens grænser.

Endvidere skal skolen sikre udbud af efter- og videreuddannelse til uddannet personale i overensstemmelse med den sundhedsfaglige og samfundsfaglige udvikling.

Vision

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er kendt for et højt fagligt niveau, der matcher de krav der stilles af aftagerne, og anerkendes af samarbejdspartnere.

Vi skaber og fastholder elever, studerende og kvalificerede medarbejdere. Vi fastholder uddannelsesmuligheder på Bornholm, der også tiltrækker ansøgere udefra. De enkelte uddannelser har høj gennemførelsesprocent samt høje karakterer.

Mål

Vores mål er rettet mod:

• Uddannelsessøgende

• Medarbejdere

• Samarbejde (med parter udenfor skolen)

• Skolens miljø

Mål rettet mod uddannelsessøgende

Vi uddanner sundhedspersonale, der lever op til morgendagens krav, og er med til at sikre at flere får en uddannelse. Uddannelsen tilrettelægges sådan, at alle uddannelsessøgende oplever en sammenhæng, og at kravene til dem er begribelige, håndterbare og meningsfulde.

Målet er, at:

• det er sjovt, udfordrende og udviklende at lære og være uddannelsessøgende på vores instituion

• alle bliver løbende udfordret på forståelse, holdning og egne vener med respekt for, at de uddannelsessøgende er selvstændige og ansvarlige mennesker med bred aldersspredning

• der er plads til individuel udfoldelse og individuelle udfordringer med forståelse for fællesskabets rammer og muligheder

• læringsudbyttet giver udviklingsmuligheder og selvstændig handlekraft overfor morgendagens krav

• nysgerrighed, tilegnelse og bearbejdelse af viden kræver et personligt engagement

• uddannelsestilbudene bygger på varierede undervisningsformer

• uddannelsesforløbende hænger sammen på tværs af teori og praksis

• der tilbydes individuel vejledning i forhold til uddannelsesmæssige problemstillinger

• internationalisering indgår som en af de faktorer, der bidrager med at udvikle stærke faglige kompetencer og et globalt syn

• uddannelsessøgende har personlig adgang til institutionen døgnet rundt

• der er rammer for et velfungerende socialt fundament for læring, nysgerrighed og glæde

• uddannelsessøgende har indflydelse på undervisningen gennem lokale råd og andet udvalgsarbejde

• institutionen understøtter det sociale fællesskab ved blandt andet sociale arrangementer

• der er tidssvarende teknologisk udstyr til rådighed

• alle er stolte af at være uddannelsessøgende ved vores institution

Mål rettet mod medarbejderne

Skolen skal kendes som en velfungerende og attraktiv, sund arbejdsplads.

Målet er, at:

• vores institution er et attraktivt og udviklende lære- og værested, hvor det enkelte menneske er i centrum

• vi udvikler vore kvalifikationer og kompetencer, hvilket er centrale parametre for opfyldelse af kvalitetsniveauet i uddannelserne

• vi er fremsynede, udfordrer os selv og tager initiativ til forbedringer

• vi bidrager til et attraktivt miljø ved at være hjælpsomme, optræde professionelt og lade det gode humør præge hverdagen

• vi tager ansvar og bakker op om de nødvendige beslutninger, vi har taget i fællesskab

Mål rettet mod samarbejde

Skolen er åben og samarbejdsorienteret over for relevante parter, såvel lokalt, regionalt som internationalt, og søger gerne nye veje.

Målet er, at:

• skolen fremstår som en saglig og tillidsvækkende samarbejdspartner

• der er et konstruktivt samarbejde mellem skolen og praksis for derigennem at skabe en sammenhæng i alle uddannelsesforløb

• samarbejdet bygger på ærlig og reel vilje til samarbejde, er nysgerrige og lyttende i mødet med samarbejdspartnerne for at forstå, løse og udvikle nye perspektiver hvorpå uddannelsesopgaven kan løses i fælleskab

• fagudvikling og vidensdeling prioriteres højt, og foregår såvel lokalt i samarbejde mellem medarbejderne i uddannelsernes teoretiske og praktiske/kliniske dele, samt lokalt og nationalt samarbejde, med andre institutioner

• skabe mulighed for formelle og uformelle netværk med samarbejdspartnere

• studerende og elever opfordres til at opleve og blive inspireret til studieophold i såvel andre dele af regionen, andre stede i Danmark og i udlandet

• medarbejderne har mulighed for at blive inspireret og udvikles i et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samarbejde

Mål rettet mod skolens miljø

Skolen skaber sunde, velholdte og æstetiske fysiske rammer for et aktivt og velfungerende fællesskab for såvel de uddannelsessøgende som medarbejderne.

Målet er, at:

• alle, ansatte som elever, studerende og kursister modtager ved start en god, planlagt introduktion til det, de skal i gang med. Ligeledes en introduktion til normer og regler på skolen

• alle opfordres til at deltage i de demokratiske processer på institutionen

• skolen understøtter det sociale fællesskab gennem traditioner og nye fælles sundhedsfremmende aktiviteter, ligesom der støttes op om initiativer fra elever, studerende og kursister

• skolen ved indkøb, rengøring og lignende fortrinsvis vælger miljøvenlige og bæredygtige produkter

For at opfylde og udmønte mission, vision og mål udarbejdes bl.a. politikker, introduktionsprogrammer lige som der gennemføres medarbejdersamtaler, arbejdspladsvurderinger og tilfredshedsundersøgelser

Vedtaget på SU-møde den 10. juni 2008. 

Skolens handlingsplan

Her kan du downloade skolens handlingsplan i pdf-format.

Skolens privatlivspolitik

Her kan du downloade skolens privatlivspolitik i pdf-format.

Skolens rygepolitik

Rygepolitik for elever, studerende og kursister ved
Bornholms sundheds- og sygeplejeskole
15. maj 2013

 

Formål:
• At institution fremstår som et sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende uddannelsessted der animerer til sunde vaner og sund livsstil • at uddannelsessøgende agerer som gode rollemodeller for borgere og patienter

Elementer:
Institutionen er totalt røgfri og medvirker derved til at skabe et godt fysisk arbejdsmiljø for alle på institutionen.  Der må ikke ryges eller bruges synlige substitutter der signalerer rygning hverken i skoletiden eller ved faglig benyttelse af skolens lokaler i øvrigt
Ved ønske om rygestop henvises til:
• Samtale med skolens rygestopkoordinator
• Relevant litteratur
• Rygestopkurser
• Egen læge
• Apotekerne
• Kræftens Bekæmpelse

Konsekvenser ved overtrædelse af forbuddet mod rygning:
Overtrædelse af den gældende rygepolitik kan medføre konsekvenser i denne rækkefølge:
• Mundtlig advarsel + samtale om rygestopplan for arbejdstiden
• Skriftlig advarsel
• Bortvisning

Rygepolitikken træder i kraft 1. august 2013.

Rygepolitikken italesættes ved hvert holdstart.

Revideret og anbefalet på SU – møde 22. august 2013.
Drøftet på personalemøde 28. august 2013.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. september 2013.

Persondataforordningen / gdpr

 

Privatlivs- og cookiepolitik

Dette websted ejes af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Minervavej 1, 3700 Rønne. Telefon 36 98 29 00. Mail: bhsund@bhsund.dk. Cvr.:

Dermed er vi ansvarlige for de data, vi indsamler om dig og er samtidig ansvarlige for, at disse oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For henvendelser om persondata på www.bhsund.dk skal du i de fleste tilfælde sende en mail til bhsund@bhsund.dk

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Karoline Jung Selig, ekstern konsulent og DPO
Mail:
ks@jungconsulting.dk
+45 28 40 14 10

 

Sådan behandler vi dine data

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod at blive offentliggjort, komme til uvedkommendes kendskab, blive misbrugt eller i øvrigt blive behandlet i strid med lovgivningen.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og med instruks fra os. Tredjeparter må ikke anvende personoplysninger til egne formål.

Vi anvender kun data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige ift. det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Såfremt du mener, at vores behandling ikke lever op til lovgivningen, er her mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

 

Cookies
For at kunne udvikle og optimere vores website drager vi nytte af forskellige cookies. Cookies er en lille tekstfil, som gør det muligt for os at indsamle statistiske data om, hvordan du og andre bruger vores hjemmeside.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende dem, huske indstillinger og føre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

  • Google Analytics. Ved hjælp af en cookie indsamler Google Analytics en lang række oplysninger, som giver os et statistisk overblik over, hvordan du og andre bruger hjemmesiden. Det er f.eks. tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.  Disse informationer deles ikke med 3. part.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. På samme måde kan du vælge at blokere for cookies. Hvordan afhænger af din browser og dit device. Du kan se vejledning og læs mere om sletning af cookies her http://minecookies.org/cookiehandtering/ 

 

Samtidig bruger vi nedenstående tjenester til at give dig mulighed for at følge os på de sociale medier og dele indhold fra hjemmeside.

  • Vi henviser trafik fra vores hjemmesiden til vores Facebook, Youtube og Instagram-profil. 

 

Nyhedsbrev

Hvis du har sagt ja til at modtage elektronisk nyhedsbrev fra os, så bliver din e-mail-adresse ikke delt med 3. part. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage – enten online, når du modtager et nyhedsbrev, ved at skrive til bhsund@bhsund.dk eller ved at kontakte os personligt. 

 

Formularer
Oplysninger sendt til os via formularerne på hjemmesiden opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen.  Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Så længe du er på uddannelsen og eller kurset gemmer vi dine personoplysninger.

Ledige stillinger

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole søger en udviklingsorienteret og handlekraftig uddannelsesleder, der brænder for at sikre udbud og udvikling af attraktive uddannelsesforløb med høj kvalitet og relevans inden for erhvervsuddannelsesområdet. Læs mere Her.

 

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.