lektor

Pernille Kofoed Nielsen

Pernille Kofoed Nielsen er uddannet som cand. scient. i
idræt og historie, KU (1995)

 

Pernille Kofoed Nielsen er uddannet som cand. scient. i
idræt og historie, KU (1995)

Grunduddannelse: Cand. scient. idræt og historie, KU (1995)

Videreuddannelse: Ph.d., KU (2004), post doc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2008), bedømmer af Nationale Kliniske Retningslinjer, Center for kliniske retningslinjer, AAU (2014)

Lektorbedømt 2014

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen:Videnskabsteori/Forskningsmetode, Anatomi/Fysiologi

Vejleder semester- og projektopgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig 3. semester, adjunktvejleder, udvikling af talentprogram, allokeret til Forskningsprogrammet Sundhed, Professionshøjskolen UCC, til rammeprojekterne: Patientforløb og Sundhedsteknologi.

Lektor
Pernille Kofoed Nielsen
36 98 29 17
Pernille.Nielsen@bhsund.dk

 

Campusfællesskabet

Minervavej 1, 3700 Rønne

+45 3698 2900, bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

Følg os

Følg Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på de sociale medier.