Nærhed, tryghed og menneskelige værdier

På Danmarks smukkeste ø, 50 meter fra Bornholms Hospital, ligger Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, hvor vi uddanner SoSu'er og sygeplejersker.

Skolen er ikke er større, end at alle kender alle. Skolen er åben hele døgnet og du kan komme og gå som du vil.

Du kan altid få fat i en af vores undervisere eller ansatte, som du kan tale med om det, der optager dig.

Studiemiljø

Vi er en lille institution med ca. 100 studerende tilknyttet sygeplejestudiet. Det betyder at du som studerende bliver en del af et tæt fagligt miljø, hvor du er synlig. Her kender studerende, undervisere og administrativt personale hinanden.

Du vil opleve at det er let at få kontakt til rektor, uddannelsesleder, undervisere og servicepersonale, hvis du ønsker praktisk hjælp eller faglig bistand.

Vision

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er kendt for et højt fagligt niveau, der matcher de krav der stilles af aftagerne, og anerkendes af samarbejdspartnere.

Vi skaber og fastholder elever, studerende og kvalificerede medarbejdere. Vi fastholder uddannelsesmuligheder på Bornholm, der også tiltrækker ansøgere udefra. De enkelte uddannelser har høj gennemførelsesprocent samt høje karakterer.

Mission

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles opgave er at uddanne et velkvalificeret sundhedspersonale, såvel i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser som i sygeplejerskeuddannelsen, der er behov for på Bornholm, men også ud over øens grænser.

Endvidere skal skolen sikre udbud af efter- og videreuddannelse til uddannet personale i overensstemmelse med den sundhedsfaglige og samfundsfaglige udvikling.

1
2
3
4