PERSONALE

Anne Jensen
Økonomimedarbejder
36982 904
Anne.Jensen@bhsund.dk

 

 

 

 

Anne Regitze Lind-Holm
Rektor
36982 901
Anne.Regitze.Lind-Holm@bhsund.dk

Bonnie Gudbergsen
Souschef, Uddannelsesleder
Sygeplejerskeuddannelsen
36982 902
Bonnie.Gudbergsen@bhsund.dk

Ellen Westh Jensen
Underviser
36982 910
Ellen.Westh.Jensen@bhsund.dk

 

Gunhild Kock-Hansen
Lektor
3698 2919
Gunhild.Kock-Hansen@bhsund.dk

LÆS MERE
Grunduddannelse: Sygeplejerske, Odense Sygeplejeskole (1993)

 

 

Videreuddannelse: Diplom i Sygepleje, Danmarks Sygeplejehøjskole, Aarhus Universitet (2003), Diplomuddannelsen i Ledelse, CVU Stork, København (2006), Master i klinisk sygepleje, Aarhus Universitet (2011)
Lektorbedømt 2013

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen: Sygepleje, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Mikrobiologi, Organisation og ledelse.
Vejleder ift. semester-, projekter- og bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig på 1. semester, Simulationsinstruktør og ansvarlig for udvikling af simulation i uddannelsen, facilitator ift. studiemiljø i studiet, tutoransvarlig, medlem af Pr. gruppen, medlem af Lokalt klinisk samarbejdsform

Link til UC-viden

 

Heidi Bidstrup Larsen
Underviser
36982 909
Heidi.Larsen@bhsund.dk

 

Heidi Jonassen
Underviser
36982 918
Heidi.Jonassen@bhsund.dk

 

Helle Quist
Sekretær
36982 905
Helle.Quist@bhsund.dk

 

 

 

 

 

Jane Boldemann
Konsulent og Underviser
36983 426
Jane.Boldemann@bhsund.dk


Jette Aagerup
Underviser
36982 916
Jette.Aagerup@bhsund.dk

 

Jytte Lassen
Underviser
36982 911
Jytte.Lassen@bhsund.dk

 

 

 

 

 

Katrine Anker
Underviser
36982 913
Katrine.Anker@bhsund.dk

Kirstine Aakerlund Rosendal
Lektor
36982 924
kirstine.rosendal@bhsund.dk

LÆS MERE
Grunduddannelse: Teologi, Københavns Universitet (2000), professionsbachelor i sygepleje, H:S sygeplejerskeuddannelsen (2004)

 

 

Videreuddannelse: Cand. cur, Aarhus Universitet (2010)

Lektorbedømt 2016

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen: Sygepleje, Palliation, Åndelig omsorg, Etik, Filosofi, Neonatologi, Sygdomslære, Videnskabsteori

Vejleder ift. bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig på 5. og 7. semester, medlem af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles bestyrelse, koordinator af alumnenetværk og dimittendtræf, Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med særlig fokus på dimittendområdet, frafald samt gennemførelse

Lene Folkmann Ipsen
Lektor
36982 920
Lene.Ipsen@bhsund.dk

LÆS MERE

Grunduddannelse: Sygeplejerske, Bornholms Sygeplejeskole (1981)

Videreuddannelse: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse til sundhedsplejerske (1990), Pædagogisk diplomuddannelse i Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning (2000), Master i Voksenuddannelse (2007)
Lektorbedømt 2010

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen: Sundhedsantropologi, Sundhedspædagogik, Pædagogik, Kommunikation, Innovation, Tværprofessionalitet
Vejleder ift. semester-, projekter- og bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: International koordinator, Ekstern censor i Sygeplejerskeuddannelsen, Ekstern censor i specialuddannelsen til Sundhedsplejerske. Arbejdsmiljørepræsentant, sidder i Fagligt miljø arbejdsgruppen i UCC ift. sundheds & pædagogik

Link til UC-viden

 

Linda Bergmann
Underviser
36982 915
Linda.Bergmann@bhsund.dk

 

Linda Wridt
Sekretær
36982 907
Linda.Wridt@bhsund.dk

 

Lis Nielsen
Biblioteksassistent
36982 906
Lis.Nielsen@bhsund.dk

 

Lotte Myler
Lektor
36982 923
lotte.Myler@bhsund.dk

LÆS MERE
Grunduddannelse: Sygeplejerske, Bispebjerg Hospitals Sygeplejeskole, H:S (1998)

Videreuddannelse: Diplom i Sygepleje, Danmarks Sygeplejehøjskole ved AU (2002), Master i Rehabilitering med speciale i Professionelle Relationer, SDU (2015), DSR TR Grunduddannelse (2017)
Lektorbedømt 2016

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen: Sygepleje, Rehabilitering, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Farmakologi, Gerontologi, Seksualitet, Jura, Ernæring, Patientologi
Vejleder ift. semester-, projekter- og bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig på 2. semester, Tillidsrepræsentant for medlemmer af DSR, Studievejleder, Studiementor, Facebookredaktør, ansvarlig for evalueringer i uddannelsen ift. udvikling kvalitetssikring af sygeplejerskeuddannelsen

Link til UC-viden

Martin Tengberg
Adjunkt
36982 908
Martin.Tengberg@bhsund.dk

LÆS MERE

Grunduddannelse: Professionsbachelor i Sygepleje, Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole (2008)

Videreuddannelse: Master i arbejdsliv sundhed og rehabilitering, Mittuniversitetet, Sundsvall (2015)

Hovedsagelige undervisningsområder på Sygeplejerskeuddannelsen: Sygepleje, Psykologi, Psykiatrisk sygepleje, Sygdomslære, Speciel farmakologi, Sundhedsinformatik og teknologi
Vejleder ift. semester-, projekter- og bacheloropgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig på 4. semester, IT-ansvar ift. sygeplejerskeuddannelsen (Studiezonen, Praktikportalen etc.), introducere til skolens it-systemer, ansvarlig ift. studiecafé

Link til UC-viden

 

 

 

Lene Hvass Olsen
Uddannelsesleder SOSU
36982 903
Lene.Olsen@bhsund.dk

 

 

Mette Lund-Hansen
Underviser og konsulent
36983 425
Mette.Lund-Hansen@bhsund.dk

Pernille Kofoed Nielsen
Lektor
36982 917
Pernille.Nielsen@bhsund.dk

LÆS MERE
Grunduddannelse: Cand. scient. idræt og historie, KU (1995)

 

 

 

Videreuddannelse: Ph.d., KU (2004), post doc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2008), bedømmer af Nationale Kliniske Retningslinjer, Center for kliniske retningslinjer, AAU (2014)
Lektorbedømt 2014

Hovedsagelige undervisningsområder på sygeplejerskeuddannelsen: Videnskabsteori/Forskningsmetode, Anatomi/Fysiologi
Vejleder semester- og projektopgaver

Undervisningsopgaver på efteruddannelsen: Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Øvrige arbejdsopgaver: Semesteransvarlig 3. semester, adjunktvejleder, udvikling af talentprogram, allokeret til Forskningsprogrammet Sundhed, Professionshøjskolen UCC, til rammeprojekterne: Patientforløb og Sundhedsteknologi

Link til UC-viden

 

Rikke Sprotte Klausen
Underviser
36982 914
Rikke.Klausen@bhsund.dk

 


Verena Elisabeth Gulstad
Adjunkt
36982 912
Verena.Gulstad@bhsund.dk

LÆS MERE
Grunduddannelse: Professionsbachelor i sygepleje, Bornholms sundheds-og sygeplejeskole (2004)

 

Videreuddannelse: Master i Rehabilitering med speciale i professionelle relationer, SDU (2015)

Hovedsagelige undervisningsområder på Sygeplejerskeuddannelsen:
Anatomi/Fysiologi/Biokemi, Sygepleje, Sygdomslære, Organisation og ledelse, Videnskabsteori,

Øvrige arbejdsopgaver: Simulationsinstruktør, Sundhedsfaglig diplomuddannelse – Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Link til UC-viden

 

Vibeke Jensen Aird
Underviser
36982 921
Vibeke.Aird@bhsund.dk

 

 

 

 

 

Anja Vildskov
Extern Underviser

Anja.Vildskov@bhsund.dk

 

 

 

Caleb Noltensmejer
Extern Underviser

Caleb.Noltensmejer@bhsund.dk

 

 

 

Henning Berg
Extern Underviser

Henning.Berg@bhsund.dk

 

 

 

Katrine Petersen
Extern Underviser

Katrine.Petersen@bhsund.dk

KONTAKTBornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Campusfællesskabet
Minervavej 1

3700 Rønne
+45 3698 2900
E-mail: bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178

CVR. 29547807

 

KONTAKT OS


 

MØD OS OGSÅ HER