KONTAKT OS


 

KONTAKTBornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Ullasvej 6
3700 Rønne
+45 3698 2900
E-mail: bhsund@bhsund.dk

EAN Nr. 5798000557178
CVR. 29547807

 

MØD OS OGSÅ HER