Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

Nu har du mulighed for at begynde en spændende karriere inden for social- og sundhedsområdet.

BRK har opslået elevstillinger til social og sundhedsassistent uddannelsen med start den 13. august 2019.

Forudsætninger for at søge uddannelsen er et gennemført grundforløb 2 SSA/SSH,  uddannet social og sundhedshjælper eller relevant erhvervserfaring.

Hvis du er i tvivl om du kan blive optaget så kontakt studievejleder Linda Bergmann. linda.bergmann@bhsund.dk

Du skal søge inden den 2/5-2019 på BRK’s hjemmeside. Yderligere information følg linket: https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobNotice.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=962

 

Har du lyst til at uddanne dig til pædagogisk assistent?

Nu har du mulighed for at begynde en spændende karriere inden for det pædagogiske område.

BRK har opslået elevstillinger til den Pædagogiske Assistent Uddannelse med start den 17. juli 2019.

Forudsætninger for at søge uddannelsen er et gennemført grundforløb 2 PAU eller relevant erhvervserfaring.

Du skal søge inden den 2/5-2019 på BRK’s hjemmeside. Yderligere information følg linket: https://rekruttering.brk.dk/rekruttering/JobNotice.aspx?CompanyId=InnomateHR_Prod&JobNoticeId=966

Strejke og konflikt, hvilken betydning har det for dig som elev på social og- sundhedsuddannelserne

Strejke og konflikt, hvilken betydning har det for dig som elev på social og- sundhedsuddannelserne

Der er fortsat mulighed for at en strejke  vil ramme udvalgte praktiksteder på Bornholm og at en Lockout kan træde i kraft 3 dage efter strejken er indledt. der også rammer undervisere og andet personale på skolen.

Som elev på hovedforløb, er du ikke en del af konflikten, og du får din løn, uanset hvordan konflikten berører dit uddannelsesforløb. Hvis de praktikvejledere, som har ansvaret  for din læring og arbejdet med dine praktikmål, er ramt af konflikten, skal du ikke møde op på praktikstedet, så længe konflikten varer.

Hvis dit praktiksted ikke er ramt af konflikten, strejke eller lockout, skal du møde som sædvanligt.

Spørg din uddannelsessygeplejerske, hvis du er i tvivl er om dit  praktiksted er udtaget til strejke og du bliver ramt at konflikten.  Hvis konflikten ophører enten før eller under strejke og lockout, skal du genoptage din uddannelse med det samme.

Hvis du er i teoriforløb på skolen under konflikten, gennemføres undervisningen planlagt frem til den dato at Lockouten træder i kraft.

Da skolen ikke tilbyder undervisning til de elever der rammes af strejken og senere de elever der rammes af en evt. louckout, opfordre vi jer til at arbejde selv med relevant teori/opgaver, meget gerne sammen med elevkammerater. I er derfor også meget velkomne at arbejde på skolen. Der vil være undervisere og personale (som I kender det) under strejken. Under lockouten vil der kun være få personaler tilstede bla. uddannelsesleder Mette Dich. Ingen fra servicepersonale vil være på arbejde.

Efter en eventuel konflikt vil arbejdsgiver, praktiksted og uddannelsesinstitution samle op på, hvilke konsekvenser konflikten får for dit samlede uddannelsesforløb – og om det eventuelt vil betyde en forlængelse af din uddannelsesaftale

Nyt fra skolens bestyrelse

På bestyrelsens vegne er det en stor glæde at kunne meddele, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles rektor fra 1. maj 2018 er Anne Regitze Lind-Holm

Nyhedsbrev

Læs sygeplejerskeuddannelsens nyhedsbrev her.

Projekt Frivillig

6. april havde vi besøg af Projekt Frivillig, Ældresagen, Asylcentret og Blå kors.
Vi havde en rigtig god formiddag med engagerede elever og spændende oplæg fra foreningerne

 

Temadag om MRSA

I dag blev mere end 100 elever og studerende samt personale fra hospital og kommune meget klogere på MRSA, smitte, isolation, resistens mm. Suzanne Pollas Johansen fra VidenCenter for MRSA og Tinna Ravnholt Uhrt fra Statens Seruminstitut delte deres meget store viden med os.